vrijdag 14 december 2012

Co-creëren in Culemborg

Afgelopen woensdag - op 12/12/12 - vond Cocreatie Culemborg plaats. Dit bijzondere initiatief liet vele tientallen Culemborgers hun dromen en ideeën voor de stad vertellen aan een paar honderd stadgenoten. Om vervolgens te kijken waar mogelijkheden lagen om samen een paar van deze dromen ook echt te gaan realiseren. "Het zaadje is geplant", aldus organisator Gerwin Verschuur, "in 2013 laten we het ontkiemen, opgroeien en vrucht dragen."

De wat kille en steriele stadzaal in het oude stadhuis is op 12/12/12 omgetoverd in een warme TV-studio met lampen, boxen en computers. Maar vooral met mensen die een droom hebben en deze droom willen delen met andere Culemborgers. Waar normaal gesproken raadsleden debatteren en burgers hun ongenoegen komen uiten, stroomt nu de wens tot samenwerken en verbinden. Gerwin Verschuur kwam op het idee om een cocreatiemarathon te organiseren toen hij bij een bijeenkomst was over de kernwaarden van de stad. Drie kernwaarden kwamen al snel bovendrijven: vitaal, betrokken en eigenzinnig. Hoe krijg je die kernwaarden tot leven?

In zijn openingsspeech om 12 minuten voor 12 is Gerwin hier duidelijk over: "De overheid trekt zich terug en de markt brengt lang niet altijd het maatwerk dat er nodig is. Dat de overheid minder te besteden heeft is een feit en de politiek doet zijn uiterste best om de beschikbare middelen zo goed mogelijk te verdelen. Maar het is verdeling van schaarste. Ook in Culemborg! Ik wil niet lijdzaam afwachten tot de stad langzaam minder aantrekkelijk wordt doordat de overheid steeds minder middelen te besteden heeft. Ik wil niet lijdzaam afwachten of en hoe onze ondernemers in de binnenstad of op het bedrijventerrein Pavijen de crisis overleven. Ik wil niet lijdzaam afwachten tot Culemborg geen theater, zwembad en kinderboerderij meer heeft en steeds meer mensen in Culemborg zonder baan zitten. Deze maatschappelijke veranderingen vragen om een samenleving die zich organiseert en een zelfstandige positie inneemt ten opzichte van de overheid en het bedrijfsleven. Daarvoor is verbinding nodig tussen mensen die wonen en werken in Culemborg om in deze crisis de klappen op te vangen. Wij hebben als mensen die wonen en werken in de stad gezamenlijk meer geld te besteden dan de gemeente Culemborg. Verbinding is nodig om te ervaren dat we samen meer kunnen dan alleen. Verbinding is nodig om in stand te houden en te versterken wat wij belangrijk vinden. Verbinding is nodig om samen te werken aan een nieuwe perspectieven."

Verbindingen werden er ook gelegd tijdens het themauur over 'voeding, gezondheid en water' dat ik mocht organiseren. Twaalf mensen van uiteenlopend pluimage kwamen met leuke plannen en initiatieven. Er waren zelfs twee mensen met een vergelijkbaar idee die elkaar niet eens kenden. Met een aantal mensen ben ik bezig om een Initiatiefgroep Gezond Culemborg op te zetten om het zaadje dat op 12/12/12 is geplant verder op te laten groeien.

Niet alleen bij mijn thema werden zaadjes geplant. Na twaalf uur zijn er talloze verbindingen gelegd, hebben tientallen mensen verdeeld over twaalf thema's hun dromen en ideeën voor de stad gedeeld met anderen en hebben mensen gezocht naar dwarsverbanden en nieuwe combinaties. Maar bovenal hebben de aanwezige mensen aan elkaar laten zien hoeveel elan er is in Culemborg, hoeveel goede ideeën er leven en hoeveel je kunt bereiken door gezamenlijk zaken aan te pakken. "Niet meer pappen en nathouden" was de uitspraak van Eric Borrias bij het eerste themauur, "maar gezamenlijk de schouders eronder en doorpakken". De eerste vervolgafspraken zijn al gemaakt en in januari wordt de volgende stap gezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten